Celoroční plán činností

Téma: "Společně poznávejme a chraňme přírodu kolem nás."

Září: Co se děje v lese?

 • Poučíme děti o bezpečnosti, seznámíme s vnitřním řádem školní družiny.
 • Děti se seznamují s novými kamarády a novým prostředím, hrajeme seznamovací hry, společně si vytváříme pravidla naší družinky.
 • Poznáváme naši školu, učíme se orientovat v prostorách školy a školní družiny.
 • Povídáme si o zážitcích z prázdnin, zaměříme se na zajímavé živočichy a rostliny, které jsme během našeho prázdninového putování poznali, připomeneme si nutnost je chránit.
 • Povídáním, příběhy a hrou si připomínáme, jak se máme v lese chovat, co do lesa nepatří,
  o důležitosti třídění odpadů, ochraně přírody a zlepšování našeho životního prostředí.
 • Poznáváme okolí školy, připomínáme si pravidla bezpečnosti při přecházení vozovky.
 • Učíme se sebeobsluze a správnému stolování.
 • Sportujeme a hrajeme pohybové a míčové hry na školním hřišti a školní zahradě, vysvětlujeme si pravidla her, vedeme děti k jejich pochopení a dodržování.

Společná akce:

 • Poznáváme houby - navštívíme výstavu hub v Klubu Teplo v Přerově v pátek 21. 9. 2018, povídáme si o sbírání hub, učíme se poznávat jedlé a jedovaté houby, soutěžíme v "Houbovém kvízu".

Říjen: Poznáš stromy v našem okolí?

 • Chodíme na vycházky v okolí školy (park Michalov, Laguna) a pozorujeme přírodu okolo nás, povídáme si o ochraně přírody, spolupracujeme s Biosem a Ornisem v Přerově.
 • Učíme se poznávat stromy podle listů a plodů, hrajeme hry a soutěže s touto tematikou, řešíme hádanky, luštíme křížovky.
 • Povídáme si o důležitosti a významu stromů pro člověka.
 • 4. 10. si připomínáme Mezinárodní den zvířat, naučíme se nové písničky a básničky o zvířátkách, hrajeme rytmické hry s využitím Orffových nástrojů, provádíme dechová cvičení.
 • Vytváříme z přírodnin "skřítky podzimníčky" a vyřezáváme dýňová strašidla.
 • Trénujeme hod šiškou (kaštanem) na cíl, který tvoří různé předměty, například další zavěšené šišky, kyblík, obruč apod.. Vzdálenost volíme dle zdatnosti dětí.

Společná akce:

 • Den stromů - 19. 10. - hry, soutěže a kvízy pro děti na školní zahradě, píšeme "Dopisy a přání stromům" - na připravené tvary listů vystříhané z papíru děti píší dopisy stromům, vystavíme je na školní zahradě.

Listopad: Znáš zvířátka ze statku?

 • Formou her, soutěží a vědomostních kvízů poznáváme a pojmenováváme hospodářská zvířata
  a jejich mláďata, prostředí ve kterém žijí, význam jejich chovu pro člověka (spolupráce se SŠZe Přerov).
 • Učíme se nová říkadla a písně nejen o zvížátkách (Když jsem já sloužil ... apod.).
 • Čteme bajky, všímáme si dobrých a špatných vlastností zvířátek v příbězích, porovnáváme je
  s našimi lidskými, vypravujeme si naše podobné příběhy a zážitky.
 • Dramatizace bajek.
 • Sbíráme listy a pomocí různých výtvarných technik s nimi pracujeme - otiskování, koláže, frotáže apod., vyrábíme podzimního dráčka.
 • Modelujeme z plastelíny, malujeme zvířátka ze statku a vybarvujeme tematické omalovánky
  s početními úkoly přiměřenými věku dětí.
 • Trénujeme obratnost s využitím herních prvků na školní zahradě, hrajeme míčové hry na školním hřišti a v atriu.

Prosinec: Naši domácí zvířecí mazlíči.

 • Povídáme si o našich domácích zvířecích mazlíčcích a péči o ně, vedeme děti k zamyšlení nad rozhodnutím pořídit si zvířecího mazlíčka, uvědomit si, že mu musíme věnovat dostatek času a péče, kterou potřebuje.
 • Chodíme na vycházky do zimní přírody
 • Tvoříme a malujeme čerty a Mikuláše.
 • Připomínáme si vánoční tradice a zvyky, zpíváme koledy a zimní a vánoční písně.
 • Vystřihujeme zimní vystřihovánky, vyrábíme vánoční svícny, pracujeme s keramickou hlínou, pečeme ze slaného těsta.
 • Připravujeme vánoční jarmark, s dětmi pracujeme na vánoční výzdobě třídy a školy.
 • Hrajeme stolní hry - logické, paměťové - Pexeso, Ubongo, Lodě, Piškvorky, Scrable apod..
 • Hrajeme míčové a pohybové hry v tělocvičně, atriu, s ohledem na počasí sportujeme na školním hřišti a školní zahradě.

Společné akce:

Čertovské odpoledne - odpoledne plné čertovských her a soutěží.

Vánoční jarmark - vánoční besídka, tvořivé dílničky, výstavka dětských prací.

Leden: Voda v našem životě.

 • Povídáme si o důležitosti vody pro nás i přírodu, o různých podobách vody v přírodě (řeky, rybníky, moře, déšť, sníh, led), o důležitosti neplýtvat s ní a chránit její zdroje v přírodě.
 • Tvoříme výtvory ze sněhu.
 • Na vycházkách pozorujeme zimní přírodu, připomínáme si péči o zvířata a ptactvo v zimě formou rozhovoru, četby, kvízů, hádanek a křížovek.
 • Vyrábíme a doplňujeme ptačí krmítka.
 • Vypravujeme a vymýšlíme pohády, zamýšlíme se nad tím, jaká z nich plynou ponaučení.
 • Hrajeme hudební hry a soutěžíme ve zpěvu.
 • Povídáme si o bezpečnosti při zimních sportech.
 • Cvičíme a hrajeme si a soutěžíme se švihadly a jiným sportovním náčiním v atriu a tělocvičně.

Únor: Dýchejme čistý vzduch.

 • Kde se bere čistý vzduch? Připomínáme si význam živé přírody kolem nás.
 • Povídáme si o tom, co všechno může ovzduší znečišťovat. Jak nám pomáhá vysazování
  a ochrana zeleně, stromů a lesů v našem okolí.
 • Beseda s lesníkem o jeho práci a o tom, jak můžeme pomoci při péči o zvířata a ptáky v zimě
  i my.
 • Sportujeme a hrajeme si na sněhu.
 • Hrajeme míčové hry v atriu a tělocvičně.
 • Vyrábíme karnevalové škrabošky a masky.
 • Učíme se písničky s pohybovým doprovodem, hrajeme taneční hry.

Společná akce:

Karneval - rej masek, karnevalové tance, zábavné hry s soutěže.

Březen: První jarní květiny.

 • Chodíme na vycházky do přírody a pozorujeme první jarní květiny, malujeme je a prostorově ztvárňujeme.
 • Pracujeme s korálky - navlékáme, zažehlujeme.
 • Beseda s paní knihovnicí, návštěva dětského odd. Městské knihovny v Přerově - měsíc knihy.
 • Povídáme si o oblíbené knize, malujeme k ní ilustraci.
 • 21. 3. si připomínáme Mezinárodní den lesů a 22. 3. Světový den vody.
 • Zpíváme jarní a velikonoční písničky, recitujeme říkanky, cvičíme při hudbě, soutěžíme v tanci.
 • Sportujeme na školním hřišti a školní zahradě, hrajeme petanque, kopanou, vybíjenou.

Duben: Ptáčci v našem okolí.

 • 1. dubna si připomínáme Mezinárodní den ptactva, povídáme si, čteme, hrajeme hry a malujeme na téma ptáci, navštívíme stálou expozici ptactva v Ornisu, pozorujeme ptáky při vycházkách do Michalova a na Lagunu, vyhledáváme je v encyklopediích a pojmenováváme.
 • Nacvičujeme různé poskoky, druhy chůze a běh (vřabčí, slepičí, čapí, pštrosí ...).
 • Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, malujeme je, určujeme jejich význam a formou her a vycházek do okolí si procvičujeme pravidla bezpečnosti silničního provozu.
 • Pracujeme na velikonoční výzdobě školy a ŠD, vyrábíme velikonoční dekorace a přání.
 • Povídáme si o velikonočních tradicích, recitujeme říkanky.
 • Spolupracujeme na přípravě velikonočního jarmarku.
 • Hrajeme kopanou, vybíjanou, basketbal, petanque na školním hřiěti.
 • 22. 4. si připomínáme den Země, tvoříme kolektivní výtvarné práce (papírové koláže apod.)

Společné akce:

Velikonoční jarmark - velikonoční tradice, přivítání jara.

Létáme na koštěti - zábavné čarodějnické hry a soutěže na školní zahradě.

Květen: Život na louce.

 • Co můžeme pozorovat na louce? Zajímáme se o květiny, hmyz, chodíme na vycházky, pozorujeme přírodu, vyhledáváme zajímavosti v dětských časopisech a encyklopediích.
 • Beseda se včelařem o důležitosti včel v přírodě a zajímavostech z jejich života.
 • Získané znalosti procvičujeme formou hádanek, soutěží a křížovek.
 • Připomínáme si Den matek- vyrábíme přáníčka, pracujeme s korálky - navlékáme, zažehlujeme, recitujeme básničku (písničku) pro maminku.
 • Hrajeme slovní hry - přesmyčky, slovní fotbal, jazykolamy.
 • Sportujeme na hřišti - závodivé hry družstev, trénujeme chůzi na chůdách.

Červen: ZOO

 • Kreslíme křídami na chodník na téma zvížátka v ZOO, hrajeme hry se zvířecí tematikou.
 • Hádáme hádanky a řešíme přírodovědné kvízy.
 • Zpíváme táborové a lidové písničky.
 • Povídáme si o bezpečnosti při letních sportech a koupání.
 • Procvičujeme obratnost na školní zahradě, hrajeme míčové a pohybové hry na školním hřišti
  a trénujeme atletické disciplíny na letní sportovní olympiádu.

Společná akce:

Letní sportovní olympiáda - sportovní olympiáda ke Dni dětí.