Kontakt:


Jana Přikrylová
vedoucí vychovatelka

E-mail:
prikrylova@zstravnik.cz

Telefon:
+420 581 275 911      kancelář

+420 723 935 975    kancelář

+420 581 275 917      klubovna

+420 581 275 948     kabinet ŠD