Provozní doba školní družiny je
od 6:00 do 16:30 hodin.