Platba ŠD

  • Úplata za ŠD je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů na 60,- Kč měsíčně v hotovosti a je splatná nejpozději do konce měsíce. Zákonnému zástupci je také nabídnuta možnost platby ve dvou splátkách nebo jednorázově za celý školní rok.